kör itin öldüğü yer

çok çok çok uzak olan, ulaşımı zor olan, ulaşmakta güçlük çekilen yer/mekanları anlatmak için kullanılır. bir benzeri için;

(bkz: allahın siktir ettiği yer)