kudizm

kudizm, kuantum kuramını bilimsel determinizm açısından irdeleyen bir fizik felsefesi ekolüdür.