kul hakkı

insanların birbirlerine geçen emeği. yenildiğinde asla af edilmeyecek tek günah...
benim yaşam felsefeme göre, güya en büyük günah olarak kitlelere yutturulan şirkten daha ağır ve bağışlanmaması gereken bir suçtur.
nitekim, islam dininde de allah'ın "bana kul hakkıyla gelmeyin" dediğine inanılır. ama, kulların birbirlerinin haklarına ne düzeyde saygı duyduğu malumunuzdur.
alınmaması gereken öteki tarafa alınış şartlarını zorlaştıran şey espri bir tarafa çok korkarım kul hakkından