kült

dilimize fransızca "culte" kelimesinden girmiş anlamı tapınma, din, dini tören, ayin anlamında gelen kelime. bir diğer anlamı da belli bir dönemde aşırı ilgi gören film, kitap vb. dir.