kuran-ı kerim'in değişmemesi

islamiyet'in kibrinden ve en doğru din olma iddiasından kaynaklanan bir savdır.

doğrusu şöyle özetlenebilir:
tevrat (torah), 1947 yılında yapılan büyük keşifle ( kumran yazıtları/ ölü deniz parşömenleri) gerçekten "hiç değişmemişlik" sıfatını hakeden tek kitap konumundadır!
çünkü, bulunan kil tabletler, modern çağlarda kullanılan tevrat metinleriyle birebir aynı çıkmıştır.
incil, zaten nasıralı hz. isa'nın da söylediği gibi, musa şeriatı dışında yeni bir kitabı ifade etmez. yeni ahit dediğimiz incil kitabı, isa'nın ölümünden sonra azizler tarafından yazılmış mektuplar ve makalelerden oluşmaktadır. bunu gizleyen veya inkar eden yoktur zaten!
nitekim, meşhur iznik konsili, bu metinlerin hangilerinin geçerli olacağını ilan etmek için toplanmış ve 4 azizin metinlerini geçerli ve güvenilir kabul etmiştir: matta (matthew), markos (marcus), luka (luke) ve yuhanna (johannes)...
kur'an ise, maalesef, orijinalliği en tartışılır olan kitaptır.
çünkü, peygamberin ölümü sonrasında, sağlığı esnasında yazılmış olan metinlerin toplanması ve derlenmesinden tutun, halifelerin mücadelesine ve derlenenlerin ciltlenmesine kadarki süreçlerde çok ciddi kavgalar ve güvenilirliği zedeleyici olaylar olmuştur.

(bkz: turan dursun)
(bkz: ilhan arsel)
(bkz: recep ihsan eliaçık)
(bkz: matta markos luka ve yuhanna)
hayatım kuran değişmedi ama dünya çok değişti ya.
nasıl yani *

kuran-ı kerim güncellendi. google play store'de.

http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/%E2%...