kuro

sıfat olarak kullanılacaksa sonuna "i" sesi eklenir.