kurtuluş ordusu

bir hristiyan yardım kuruluşu... batı ülkelerinde yaygındır. evsizlere, berduşlara, fakirlere giysi verirler, yiyecek verirler, yardımlarda bulunurlar vb. ...

fransızcası l'armée du salut, ingilizcesi ise salvation army olarak geçer...

aynı adlı bir film de vardır.

(bkz: l'armée du salut)