kurumsallaşmak

frenkçesi institutionalise...

bir örgütteki sistemin, kişilerden ve bireysel çıkarlardan sıyrılarak, örgütsel veya ulusal düzeydeki çıkarları gözeterek, bilimsel ve profesyonel kurallara uygun biçimde, planlı ve uzun vadeli programlar halinde yürütülmesini sağlar!
nasıl ama? yazması da, anlaması da kolay değil, değil mi?
sabır, uzman, donanım, ahlak ve kararlılık istiyor!
yaaa...o yüzden bizim toplumlara ağır geliyor...zor geliyor... komik duruyor... alışmadık götte don durmaz misali...
zihinlerimizdeki fikirler gecekondulaşırken, eylemlerimiz ilkelleşiyor...
örneğin, demokrasi ve sivilleşme, bir partinin veya halktan oy almış herhangi birinin istediğini yapabilmesi olarak benimsetiliyor; bilim adamlarının uzmanlığına değil, politikacıların ve bürokratların kişisel çıkar ve hırslarına göre politikalar belirleniyor...
tüm bunlar, orman kanunlarının geçerli olduğu bir aşamaya geri götürüyor...

peki nasıl sağlanıyor kurumsallaşma?
sivil toplumumuz güçlendiği ölçüde, kurumların güçlenmesi ve işlevselleşmesi de o ölçüde artacaktır...sivil toplumun güçlenmesi ise, toplumsal sınıflarımızın bilinçlenmesi ve güçlenmesiyle olanaklı... bunlar ise, hem sermaye birikimi hem de demokratik ahlak birikimi gerektiriyor maalesef...
kişilere değil, kurumlara göre işleyen sistemler kurabilirsek, hem daha adil hem de daha başarılı işler gerçekleştirmiş oluruz...

ulu bilge konfüçyüs'ün söylediği gibi: herkesin istediğini yapabileceği bir yerde herkes baş olur; herkesin baş olduğu yerde ise herkes köledir!
ülkemizdeki özel şirketlerde bu anlayış sadece, devletten bir kurum bağlamak olarak anlaşılan eylem.