lafı gediğine sokmak

söylenen kelimeye karşılık verilen "aduketli" cevap. söylenen lafı geri yedirmek.
(bkz: gedik)
ad
1.
duvar, sur ve benzeri bir şey üzerindeki çatlak, yıkık ya da aralık.
"kale surlarındaki gediklerden içeri girilebiliyordu"
2.
dağlar arasındaki ya da bir dağın belli bir yerindeki geçit ya da üzerinden aşılabilen tepe.