lambda

grek alfabesi harfi, l sesine karşılık gelir.

ayrıca (bkz: lambdaistanbul)