lascaux mağara resimleri

bilinen en eski sanat resimleri arasında yer alır. bu resimler, orta fransa'da dört çocuğun bir mağaraya yanlışlıkla girmesiyle keşfedilmiştir. içerisinde 15.000-17.000 yıl öncesinden kalma 1.500 hayvan resmiyle dolu bir dizi oda bulunmuştur.

yapılış amaçlarıyla ilgili teoriler mevcuttur. bir görüşe göre o dönemde yaşamış bir gözlemci gördüğü hayvanları çeşitli vurgularla başkalarına aktarmak istemiş olabilir. bir diğer görüşe göre insanlar mağara duvarlarına hayvanların resimlerini çizerek kıtlık zamanında onları kontrol altında tutmak istemiş olabilirler. ayrıca bir başka görüşe göre de resimlerin çoğu mağaranın ulaşılmayan yerlerinde olduğu için büyü amaçlı çizilmiş olabilirler.

tasvirlerin çoğu noktalar, doğrusal desenler ve sembolik anlamları olabilecek farklı tasarımlar içermektedir.

mağaranın bir salonunda, en gösterişli salonu, resimleri bir bizon sürüsünün kovalanıp yakalanmasını resmediyor.

resimlerin paleotik olarak tanımlandıktan sonra halka açıldı. ancak eserler yoğun ziyaretçi akımıyla zarar görmeye başlayınca sergiye kapatıldı. insanların talebine karşılık verebilmek için mağaranın yakınına, mağara ile aynı ölçülerde bir kopyası inşa edilmiştir.

mağara ressamları perspektifin bilincindeydiler. figürleri duvarların yüksek yerlerine biçim vererek yaptılar, öyle ki aşağıdan bakan kişi için resimler biçimsiz görünmeyecekti.

mağarada betimlenen tek insan figürü hayvanlara göre çok daha kaba biçimde çizilmiştir. bu özellik onun büyülü özelliklere sahip olduğunu düşünmediklerini göstermektedir.