levazımat

lüzumlu maddeler demektir en güzel tabir ile. askeri olarak araç gereçlerin tümü der tdk bey