makul davranış

ortalama insanın içinde bulunduğu duruma ve zamana göre davranma biçimi.