marie antoinette

fransa ihtilalinde giyotin ile idam edilen fransa kraliçesi. hayatını anlatan filmi de yapılmıştır.
sanat ve moda akımlarında epey konu edinilmiş, çokça kez dramatize edilmiş ve halen gerek sanat dünyası gerek popüler kültürde yer almakta olan güçlü bir tarihi kadın figürü, günümüzde ise ikondur. bir diğer güçlü kadın ikonası ise frida'dır. politik ve kültürel olarak birbirlerinden epey farklı olsalar da güçlü kadın ve dramatik hayat hikayeleri ile yakın modern tarihe epey ilham vermişlerdir.

ayrıca "ekmek yoksa pasta yesinler" klişesini diyen zattır ancak buradaki pasta bildiğimiz anlamda tatlı değil, makarna hamurudur. yoksa diğer türlüsü "fakirler ölsün porscheden selamlar" demek kadar gaddarca olacaktır.
kutsal roma imparatoru birinci franz ve maria theresia'nın onbeşinci çocuğudur.

"ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" ("qu'ils mangent de la brioche.") sözü, ya marie antoinette'i kötülemek ya da sözü popüler yapmak amacıyla, marie antoinette'e mâl edilmiştir. onun tarafından söylendiğine dair hiçbir kanıt yoktur.
idama giderken yanlışlıkla celladının ayağına basıp ondan af dileyen kraliçe.