marjinal grup

devlet erkanı, siyasetçiler, yürütme organı ve medyanın söylemlerinde kullandığı, alt kültür ya da ayrık yanları baskın olan -olmasa da öyle varsayılan dahası dikte edilen- topluluk.

türkiye'de; 1 mayıs, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, kamuyu ilgilendiren dava duruşmaları ve eşcinsel cinayetlerinin basına yansımasında sık sık kullanılan bu terim; belli bir kitleyi toplumdan ayrık tutmak isteyen kamusal destekli yanlarca, nefret ve ötekileştirme söylemine dönüştürülmüştür.
mübarek memleketimin tüm insanlarının, biraz zorlarsak dahil olduğu bir grup vardır ki bu gruplar medya ve yaslandığı siyasi düşünceler, çoğunlukla iktidarlar tarafından marjinal grup olarak nitelendirilir. newrozu kutlayan, bir mayısta hak aramak isteyen, kamuyu ilgilendiren davalarda ses yükselten, silivriye giden, parasız eğitim isteyen vesaire gruplar elbet bir gün marjinal olmayı tadacaktır. ideolojileri her ne olursa olsun.

bir de 1 hokka 2 hokka oyunuyla marjinalleşen bir grup var ki bana yohanzi dedirtmiş ve beni epey güldürtmüştür. buna bir nevi halka açık dayılar asansörde yiyişiyor da diyebiliriz:(bkz: hani marjinal bizdik)