mars etmek

tavlada; karşısındakine hiç taş almaya fırsat vermeden, kendi taşlarını alıp oyunu kazanmak.