maskeler süvariler gacılar

bu kitap, 1996 tarihinde istanbul'da düzenlenen habitat ii.'nin hemen öncesindeki günlerde, cihangir'deki ülker sokak'ta travestilere ve transseksüellere karşı uygulanan şiddetin öyküsünü anlatıyor. cihangir'in bu sokağından atılarak başka semtlere taşınmak zorunda bırakılan travesti ve transseksüeller daha sonra sadece ölümlerle gündeme geldiler. bir yılı aşan bir sürede 13 kişi hayatını kaybetti.

aradan geçen zamana karşın, nisan 2006'da ankara'da eryaman'daki olayların da gösterdiği gibi, travestilere ve transseksüellere karşı şiddetin, genel olarak toplumdaki şiddetin son bulmadığı ve ülker sokağın öyküsünün bugün de anlamını koruduğu görülüyor. ülkes sokağın öyküsü bizde çok şey anlatıyor. yeni dünya düzenini ve kentlerin yeni inşasını, dışlama ve kapatılma mekanizmalarını, demokrasi seçeneğini, altkültürlerin yaşadığı sıkışmayı ve popüler kültür toprağına kazılan patikalarındaki direnme çabalarını... ülker sokak'ta olup bitenleri anlamak, bu ülkede olanları anlamak için iyi bir anahtar, çözüme atılmış bir adımdır.

"maskeler, süvariler, gacılar gerçek tarihin, ortak belleğin isyanı. şiddeti uygulayanın tuttuğu kayıtlarakarşı gerçeğin başkaldırısı. unutmamak ve anlamak için bir başkaldırı..." - yasemin öz (arkakapak)
2 Entry Daha