maun süresi

gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayanı? işte hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de başkalarının doyurması için kayırır. vay o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarını gereği gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar...

kanser hastası genç kızın eline para sıkıştırmak eyleminin faili bakanın varlığını borçlu olduğu vatandaşını aşağıladıktan sonra kıldığı namazda okuduğu süredir.

***