medya pedagojisi

televizyon ve geleneksel kitle iletişim araçlarının söylem biçimlerini irdeleyen, sorun belirleyen ve çözüm önerisi sunan bir dal.
iletişim fakültesi öğrencilerinin temel derslerinden birisidir.
aynı zamanda bu dalı ilk öğretim ve orta okul öğrencilerinin müfredatına konulması konuşulmaktadır.
günümüzde çok fazla olan enformasyon bombardımanı arasında kalan çocuklar için çok elzem bir ders olacağı kesin.
medya okuryazarlığı dersi olarak öğrenci düzeyine indirgenmiş bir biçimde ilk ve ortaöğretimde okutulmaktadır. seçmeli bir ders olduğundan ülke genelinde yaygınlaşmamıştır.