metal

elektron vermeye yatkın olan. periyodik cetveldeki elementlerin çoğu.
toprakta ve suda bolca bulunan.
içimizden biri!