monoseksuel

cinsel olarak kendinden haz alan insan. en cok kullandigi objesi boy aynasidir.