muhtıra

bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik yazı. ülkemizde ise askerin devlete verdiğidir.*