münasebetsiz

hem kişileri hem de durumları betimlemek için kullanılır.
durumu ifade ediyorsa, uygunsuz ve yakışıksız bir hali anlatır.
kişiye söyleniyorsa, bir eylemi gerçekleştirmesiyle ilgili zamanlaması kötü olan ve yerli yersiz konuşan/davranan insanı anlatır.