münevver ayaşlı

selanik doğumlu ama kendisine sorulduğu vakit, "umumî mânâda anlaşıldığı gibi 'selanikli' değilim, türküm." diye açıklama getiren osmanlı'nın son zamanlarının aristokratlarındandır. bu açıklamayı yapmasının nedeni, o zamanlar selanik'in dönmeleriyle ünlü olmasıdır. ondaki asalet vurgusu avrupai manada bir saplantı değil, osmanlı topraklarında yeşerip istanbul'un imbiğinden geçen yüksek kültürü özümsemiş olmak manasındadır. hayatta yapayalnız kaldıktan sonra yazmaya ve gazeteciliğe başlamıştır. çok akıcı bir dili vardır. yaşadığı dönemi ve hem edebi hem de tarihi şahsiyetleri, tarihi olayları, muhteşem mekanları okuyucunun hayaline adeta nakşedermişçesine anlatır. maalesef, osmanlı aydınlarının, cumhuriyet dönemi aydınları ve okurlarınca görmezden gelinmesine ve ihmal edilmesine o da maruz kalmıştır.

başlıca eserleri,
-işittiklerim, gördüklerim, bildiklerim
-pertev bey üç kızı
-rumeli ve muhteşem istanbul
-dersaadet
-haminne'nin suret aynası