murdar

yine farsça bir sıfat.
belli koşulları taşımadığı için pis veya kirli sayılan bir şey veya kişi için kullanılır.