müslüman eşcinseller topluluğu

kendini müslüman erkek ve kadın eşcinsellerin sorunlarına çözüm aramak, bireysel ve kümülatif anlamda temsil etmek; müslüman lgbt kavramının yerleşmesine öncülük etmek gibi amaçlar doğrultusunda tanımlayan oluşum.

nitelik öneli 'müslüman' önermesiyle sınırlı olduğu için haliyle oluşuma yönelik hevesler kursakta kalıyor. sadece müslüman birey ayrışmasına lgbt sıfatı ekleyen grup, islamiyetin eşcinselliğe olan tutumu da düşünülünce hareket serbestisinden tamamen uzak gibi. isim olarak; trollemek ya da ilgi çekmek değil de tamamen ciddi bir amaç uğruna bir araya gelindiği zehabı yaratan sayfa; müslüman eşcinsellere yönelik nasıl bir farkındalık getirecek bunu aktivizim ve samimiyet örgüsü gösterecek.

sayfada paylaşılan, 'eşcinsellik ve psikolojik hastalık', 'kürt', 'cinsel sapmalar' gibi konu başlıkları topluluk hakkında fikir verse de, hayli bıçak sırtı sayılabilecek bu konulara hangi pencereden baktığının yanıtı gibi. değişik bir kafa; çok değişik.

https://www.facebook.com/mescid99