nesir

edebiyatta; düz yazı şeklinde yazılmış yazı türüne nesir denir.