norm

toplumun ilke edindiği kuralların toplumu oluşturan her birayin eylemlerini yönlendi­ren davranış kurallardır.
psikolojideki karşılığı süperegodur.
bize dayatılan red edilmesi gereken kurallar bütünü
norm- rap dersi

türkçe rap in efsanelerindendir

http://www.youtube.com/watch?v=chnuorth6-c