normanlar

devlet kurup bu devletin serpilip gürbüzleşmesini izlemeye pek meraklı bir milletirler efendim.

lakin osmanlı gibi "ayy, bu geldiğimiz yerin kültür ne hoş, ne evropai'' diyerek gittikleri yerin kültürünü benimser, o kültürü ihya ederler. osmanlıdan farkları ise gittikleri yerlerde asilleri kesmeleri, yerli halkı ipe dizmeleri ve benzerleridir.

peki kim bu normanlar?

da dat dat da da dat

şekerim bu normanlar aslen iskandinav kökenli barbar mı barbar, sarışın mı sarışın, uzun boylu, efendfime söyleyeyim yeşil gözlü, kültürsüz, komiksiz, kısacası asla benim tipim olmayan kimselerdir.

biraz da saldırgan olduklarından iskandinavyadan kopup işte bugün normandiya dediğimiz yere yerleşip, bölgedeki fransızları kesip, kestikleri fransızların isimlerini almaya, dillerini konuşmaya başlamışlardır yüzlerce sene önce. aynı amerikan filmlerinde kurbanını öldürüp kimliğini alan manyak katiller gibi değil mi?

sonra bunlar normandiyada da rahat durmamış, 1000 sene falan önce britanyalılarla savaşa durmuş ve ağızlarına sıçmayı saik edinmiş, başarılı da olmuşlardır.

ingiltereye yerleşir yerleşmez tüm soyluları kesmiş, sonra ingiliz adları alıp, ingilizce konuşmaya başlayıp kestikleri soyluların yerini almışlardır.

yeni dünya keşfedilince de rahat durmamış, akın akın amerikaya göç eden ada halkının peşinden kuzey amerikaya gitmiş, orda da millete zulm etmeye devam etmiş, işte güneye yerleşip ordaki irlandalıları, has be has britanyalıları falan köylü pis fakirler diyerek sevmemiş, zencileri köleleştirmişlerdir.
sonrasında ise zamanında bunlardan çok çeken evropalıların torunları olan kuzeyliler tarafından iç savaşta ağızlarına sıçılmışsa da bugünün amerikasındaki en etkili aileleri çıkarmaktan geri kalmamışlardır.

bunlar bir kelt, bir galyalı veya bir cermen seviyesine ulaşamamışlar. avrupanın asi çocuğu, romalıların deyimiyle barbar.