oğlancılık yasaları

tarihte hemen hemen her ülkede uygulanmış olan yasalardır. üreme ile sonuçlanmayan tüm cinsel ilişkileri kapsar lakin genelde geylere karşı yaptırımı olmuştur. işin garip tarafı ise osmanlı imparatorluğu'nun bu yasayı 1853 yılında kaldırmış olmasıdır.
osmanlı'daki batılılaşma sürecinin en olumsuz yönlerinden birisi, batı'da yükselen modernizmin tü-kaka ilan ettiği eşcinselliğe yaklaşımının aynen kopyalanmasıdır.
her ne kadar batı'nın eşcinselliğe yaklaşımı daha sonra yenilenmiş olsa da, rönesans'tan sonraki yaklaşık 300 yıl boyunca olumsuz ve ayrımcı bir felsefenin hakim olduğu söylenebilir...