oğlancılık yasaları

osmanlı'daki batılılaşma sürecinin en olumsuz yönlerinden birisi, batı'da yükselen modernizmin tü-kaka ilan ettiği eşcinselliğe yaklaşımının aynen kopyalanmasıdır.
her ne kadar batı'nın eşcinselliğe yaklaşımı daha sonra yenilenmiş olsa da, rönesans'tan sonraki yaklaşık 300 yıl boyunca olumsuz ve ayrımcı bir felsefenin hakim olduğu söylenebilir...