open minded

açık fikirli. eşcinsellik açısından bakıldığında cinsel yönelimlere çok takılmadan yeni kaynaşmalara açık olmayı ifade eder. yani mümkün olduğu kadar cinsellik söz konusu olduğunda tabulardan, klişelerden, kalıplardan ve genel geçer yargılardan uzak durabilmek, yeniliklere açık olmak anlamına gelir. hele ki eşcinsellerin beklenmedik şekilde kraldan çok kralcı olup toplum normlarında normalize olma çabası düşünüldüğünde hayranlık duyulacak kavram. yerleşirse ahlakçılığı ortadan kaldırarak çığır açabilir. a bir de kendisini eşcinsel olarak tanımlamaktan imtina edip açık fikirliyim diye ısrar edenler var ki onların açık fikirli değil de kapalı kutu olduğu söylenebilir.

*