orta malı

herkesin yararlandığı (nesne- kişi ) , özgünlüğü olmayan, basmakalıp, alelade

(bkz: alelade)
gangbang ortasında kalmış zavallı masum şahıs. aldığı zevkle kavramın yarattığı olumsuzluğu tersyüz edecektir.