owling

facebook gençlerinin başlattığı bir akım. baykuş gibi tünemekten geliyor. bu akımda gençlerimiz bu sefer de (bkz: planking) olur olmadık yere baykuş gibi tüneyip fotografını çekip facebooka eklemektedirler.