panpa vs pompa

birine panpam dersiniz, birine pompam.

(bkz: panpa)
(bkz: pompa)
panpalar pompalamak için kullanılabilir.
ikisi de iyi basar. bazen birine iyi basarsınız biri yine iyi basar.
zamanla iç içe geçen kavramlardır.

(bkz: kanka ayağı göt ayağı)
bir de pompalamasyon diye ufuk açan bir diyar pala şarkısı vardır, onu hatırlattı bana bu karşılaştırma.

pompalamasyon, bu benim misyon,
afrodiztak istemez
doğuştan hazır füzyon.