papaz

papaz, hıristiyan din adamı. türkçeye 1300'lü yıllarda rumca papas sözcüğünden geçmiştir.
biriyle ters düşmek, çatışmak anlamında da kullanılır (örneğin, hocayla papaz olduk!)
osmanlı dönemde yaşamış serveti fünun edebiyatçılarından biri olan ve dinleri reddeden tevfik fikret'in oğlunun mesleği.