persona grata

persona non gratanın tersi.
bir ülkede varlığından hoşnut olunan ve varlığı onaylanan kişiyi ifade eder.