pespaye

bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, biyolojik ve toplumsal ölçüler yönünden göze batacak kadar kötüye giden dejenere kimselere söylenegelmiş kelimedir. konuştukları ile yaptıkları arasında uçurumlar kadar farkı olan ve bunları keşfedenlere karşıda çirkinleşmeyi adet edinmiş kişilerdir. özgüveni gelişmemiş kimseleri himayesi altına alıp, kukla gibi oynatmalarıyla ünlüdürler. sözlük anlamı kısaca alçak, aşağılık, soysuzdur.