prekarizasyon

prekarizasyon( prekerleşme, güvencesizleşme) emeğin, iş piyasalarının acımasız koşullarında her an sistemin dışına itilme korkusundan dolayı, haklarının çiğnenmesine, vasıflarının önemsizleştirilmesine ve sömürüyü içselleştirmeye razı gelecek derecede sindirilmesi sürecidir (aslı vatansever, intihar süsü verilmiş cinayet).

yukarıdaki tanıma bakarsak iş hayatında prekarizayon sürecini yaşamış çok sayıda kişinin olduğu söylenebilir. yani çoğumuz birer prekaryan olmuş durumdayız.
kapitalizm, küreselleşme ve emperyalizm üçlüsünün, emek/işgücü piyasalarında doğurduğu felaketlerden biridir.
kapitalizmin altın döneminin(1950-1978) sona ermesinden sonra, sosyal devlet ve örgütlü emek tü-kaka ilan edilmiştir.
özelleştirmeler ve özel sektörün kutsanarak canavarlaştırılması, 1960'larda kazanılmış hakların kaybedilmesine yol açmıştır.
güvencesiz, garantisiz ve sendikasız çalışma koşullarına zorlanmaktadır kitleler.
türkiye, 1980 darbesinden sonra yaşadığı gerilemelerde, muhafazakar seçmenimizin aşık olduğu anavatan iktidarının (kimseye yediremedikleri kutsal turgut özal'ın liderliğinde) işçi düşmanlığıyla orta sınıfı kaybetmiştir.
bu süreç, bir başka muhafazakar iktidarımızın döneminde 2007 yılından itibaren ivme kazanmış ve hamdolsun ki tavan yapmıştır!
böyle seçmene, böyle iktidar!

(bkz: ileri demokrasi)
(bkz: yeni türkiye)