profeminizm

anti-seksistler, maskulunite karşıtları, ataerkillik karşıtları gibi grupların şuanda kendilerini tanımladıkları terim. terim çoğunlukla feminizmi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak çabaları aktif bir şekilde destekleyen erkeklere atıfla kullanılmaktadır.
asıl anlamını yitirip günümüzde daha çok erkek feministleri anlatmak için kullanılan kavramdır
bu noktada ataerkilik kaynak aldığı herhangi bir yapıyı eleştiremedikleri için (radikal,sosyalist, marksist) diğer kuramlar tarafından eleştirilip, çoğu kişi tarafından kabul görmezler.