puzzle

parçalardan oluşan bir resmin veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı oyun, hobi.
türkçede " bilmece bulmaca, muamma anlaşılmaz/ açıklanmaz şey " anlamlarında kullanılan ingilizce bir kelimedir.
sabırsız bir kişinin asla uğraşamayacağı bir hobi.
hayatım puzzle olmuş birleştirenim yok. *