radikal feminizm

"radikal feminizm, 1970'lerde kadın hareketlerinin en güçlü olduğu dönemlerde en çok sözü geçen iki akımdan biri. kadın sorununun temeline inmeye çalışmışlar, sorunu patriyarka yani ataerkillik olarak tanımlamışlardır. radikal feminizm, toplumda temel kötülüğün toplumun üzerinde şekillendiği kadına yönelik baskı (veya ataerkillik) olduğu ve düzenlenmeye karşı çıkmanın temelini tüm standart cinsiyet rolleri ve erkek hakimiyetine karşı çıkmakta gören feminizmin bir koludur."

radikal feminist bir arkadaşım, aslında erkeklerin de xx kromozomundan oluştuğunu, zaman içinde xy kromozomuna evrim geçirdiğini söylemişti. ayrıca kendi bedeninin, bir erkek bedenine ihtiyaç duymadan doğurma özelliğinin imkanının var oluşu ideasını savunuyor.

kendimce radikal feministlerin, "erilliği" silip atmak istemesi kadar, "erkek biyolojik bedeninin" yeryüzünde bulunmamasını istemesi düşündürücü...
radikal feministler erkek bedeninin yeryüzünde bulunmamasını istemezler. kadının erkeğe ihtiyacı olmadığını savunurlar. amaç cinsel devrimdir, örnek olarak schulamith firestone "aile kavramının olmaması, bebeklerin laboratuvarda meydana gelmesini,çocukları aileler değil kurumların yetiştirmesi gerektiğini savunur." genel olarak kuramları cinsellik üzerinedir. çok önemli kuramcılarıı olmasının yanında 2. dalga ve 3. dalga feminizme baya bir yön vermiştir.