reddedilen pehlivan güreşe doymazmış

reddedilme psikolojisinin yarattığı ağır ve yalın çirkeflik hissi.

dünyada herkesin birbiri için yaratılmadığı kriterinin istisnası olan bu pehlivanlar; elde edemedikleri şeyleri haksız güreşmek suretiyle ele geçirmeye çalışırlar aslında. toplumun her katında sosyal yaşaman her aşamasında; yaşam ve ilişki bazında insan hayatını zora sokan tiplerdir bunlar.
defalarca aynı adama en azından sevişelim demektir .