rind

divan edebiyatı şairlerimizi niteleyen farsça sözcük.
türkçe'de rint olarak seslendirilir.
gönül eri ve/veya ayyaş anlamlarındadır.

fuzuli'den kısa bir örnek:
fuzuli rind-i şeydadır, hemişe halka rüsvadır,
sorun, kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı?
biraz açmak gerekirse; aşık olmanın tadına varmış, aşk şarabından bolca içmiş (nuş etmiş), kısa vuslat anlarındansa ayrılığın zevkini bilen, cananına hasret olmayı seven fakat zaman zaman küçük bakışlara belki kaçamaklara hayır demeyen, meyhaneyi kendine mesken eylemiş, sevgilinin rakiplere olan ilgisinden şikayetçi, netice olarak aşkın ve şarabın, hayattan zevk almanın üstadıdır. karşı tipi zahit yahut sofu olarak isimlendirilen dindar, şarap içmeyen, aşk konusunda beceriksiz kimselerdir. neşeli insanlar topluluğu olmamızdan mütevellit çağın rintleri sayılabileceğimizden hal ve hareketlerinize dikkat ediniz. tarihi sorumluluğunuzun farkında olunuz.
tasavvuf'da vecd yani allah aşkıyla deli divane olma kendinden geçme halidir.dünya nimetlerinden vazgeçip sadece allaha kavuşmak için yapılan tüm aşırılıkları ifade eder.bunlar fazla oruç tutmak sema yada semah dönmek gibi ritüellerdir.