rosa luxemburg

lenin in o bir kartaldı ve kartal kalacak dediği alman asıllı kadın marksist teorisyen
avrupa komünizminin anası, devrimci lider, gazeteci, sosyalist teorisyen. kendini her zaman işçi sınıfı ülkesinin vatandaşı olarak görmüştür. kitlesel eylemin, spontanlığın ve işçi sınıfı demokrasisinin savunucusu oldu. revizyonistlere ve onların lideri eduard bernstein'a yönelik eleştirileri, avrupa politik düşüncesine yaptığı en büyük katkı kabul edildi. ömrü hapislerde, sigara dumanı kaplı, kasvetli salonlarda geçmiştir. insancıl bir sosyalizm anlayışı için çarpışmıştır. hayatını mücadeleye adamıştır. öleli neredeyse bir asır olmasına rağmen ismi düşünen beyinlerde yaşamaya devam etmiştir.