sabiilik

bir yoruma göre, astronomik cisimlerde tanrı'yı gördüklerini düşünenlerin bir inanışı, din.

bir başka yoruma göre de güneş, ay ve yıldızlara tapan, putperest din.

islami yorumlarda, kuran-ı kerim baz alınır ve buna göre, ehl-i kitap bir dindir. dolayısıyla ilk yoruma yakın bir yorumdur islamiyet'in sabiilik tanımlaması.

(bkz: sabii)
hazreti ibrahimin dini olan inanış.islam kaynaklarında ehl-i kitap dinidir yani hristiyanlık ve yahudilikle eş tutulur.ibrahim öldükte sonra inançlarını devam ettrimişlerdir.ana vatanı bugün ki urfadır.lakin farklı görüşlerde mevcuttur.ay tanrıçası sin inanışı ile de ilişkilendirlmiştir.tapınakları bugün ki urfa da bulunan ayn zeliha gölünün yanındaki camidir.cami binlerce yıldır ibadet edilen kutsal bir yerdir.cami olmadan önce kilise ondan öncede tapınak olmuştur.urfalılar arasında hala sabiilik inancının kalıntıları vardır.
ayrıca bakınız:

göbekli tepe muhafızı
kitaplı dinlerin atası olan inançtır.
ailemizin yaşlılarının inançlarında, hala kalıntıları mevcut olan bir değer sistemi.