şah damarı

boynun iki yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her biri.
diğer adı, gazel damarı imiş... *

(bkz: atardamar)
(bkz: toplardamar)