sahipsiz

kimi kimsesi olmayan anlamında da kullanılır