sahura uyandıran sevgili

sahura kadar uyutmayan sevgiliyi tercih ederim.