samanlık

köy ve mezra yerlerde içinde saman saklanan/konan yer. onun haricinde iki gönül bir olunca seks olan mekan, aman iğnelere dikkat.
iki gönül bir olunca gidilen kutsal yer.