samiha ayverdi

dile hakimiyeti, mükemmel türkçesi ve fransızcası, tarih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarındaki derin bilgi birikimleriyle geçen yüzyılın önemli edebiyatçılarındandır. otuzun üzerinde eser bırakmıştır. abisi ve onun eşinin desteği ile kubbealtı cemiyeti'nin kurulmasına önayak olmuştur. bu cemiyet daha sonra vakıf statüsüne geçmiştir. "aşk budur" ilk romanıdır. "ibrahim efendi konağı" yaşadığı dönemim mümtaz şahsiyetlerinin ve hayatında önemli yeri olan kişi ve olayların anlatıldığı, sözkonusu yazarın en önemli ve bilinen eseridir.